Toimintaperiaatteemme

Ympäristöperiaatteet

Huddig AB on sertifioitu ISO 14001:2004 -ympäristöstandardin mukaisesti.

Yritys täyttää EU:n ympäristövaatimukset ja yrittää jatkuvasti kehittää toimintaansa entistäkin ympäristöystävällisemmäksi. Huddig panostaa ympäristöön:

 • Minimoimalla ympäristövaikutukset kiinnittämällä huomiota raaka-aineiden kulutukseen, kemikaalien käyttöön tuotannossa sekä valmistusprosessin aikaiseen jätteiden käsittelyyn
 • Päivittämällä ympäristöperiaatteet vuosittain
 • Tiedottamalla ympäristöperiaatteista kaikille työntekijöille, jälleenmyyjille sekä muille organisaatioon kuuluville työntekijöille
 • Tiedottamalla asiakkaille, kuinka kaivurikuormaajaa on huollettava parhaan mahdollisen kapasiteetin saavuttamiseksi ja ympärivaikutusten minimoimiseksi
 • Varustamalla kaivurikuormaajat ympäristöystävällisillä moottoreilla, jotka täyttävät EU:n pakokaasupäästöjä koskevat vaatimukset
 • Käyttämällä ainoastaan moottoreita, jotka täyttävät tulevat ympäristövaatimukset sitä mukaa, kun tekniikka kehittyy ja osia on saatavilla
 • Panostamalla jatkuvasti laatuun ekologisen periaatteen mukaisesti kestävää kehitystä edistäen.

Laatuperiaatteet

Huddig AB on sertifioitu ISO 9001:2008 -laatustandardin mukaisesti.

Yrityksen tavoitteena on tuottaa asiakkaille pitkäaikaista lisäarvoa ja ansaita asiakkaiden luottamus tarjoamalla monipuolisia ja laadukkaita tuotteita sekä parasta mahdollista palvelua. Huddig takaa laadun:

 • Kehittämällä, valmistamalla ja markkinoimalla maailman johtavia runko-ohjattavia kaivurikuormaajia
 • Myymällä tuotteita lähinnä valtuutettujen jälleenmyyjien kautta
 • Tarjoamalla palvelua sekä huolto- ja korjaustöitä valtuutettujen palveluntarjoajien kautta
 • Varmistamalla, että yritys pystyy vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin ja toiveisiin
 • Pyrkimällä jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteita, henkilökuntaa, toiminta- ja työtapoja
 • Asettamalla vuosittaisia tavoitteita asiakastyytyväisyydelle ja seuraamalla tavoitteiden toteutumista
 • Varmistamalla, että kaikki työntekijät tuntevat laatuperiaatteet, mukaan lukien jälleenmyyjät, toimittajat sekä muut yhteistyökumppanit.