Enastående resultat för HUDDIG 1260T

Artiklar

Enastående resultat för HUDDIG 1260T

Ecoloop är en oberoende, svensk organisation som arbetar för att driva morgondagens cirkulära resurshantering. Under 14 veckor har Ecoloop testat Huddigs hybridmaskin, HUDDIG 1260T, i verkliga förhållanden för att kartlägga hur mycket lägre bränsleförbrukning och hur mycket mindre utsläpp maskinens ger i förhållande till traditionella entreprenadmaskiner. Resultatet överträffade till och med förväntningarna från Huddigs konstruktörer.

Huddigtigon Ecoloopevent 1170 975

Det har varit intressant att testa denna hybridmaskin som är den första serieproducerade maskinen i sitt slag. Många tror att eldrift innebär försämringar gällande prestanda och kraft, men här fick vi möjlighet att verkligen testa hur maskinen arbetar ute i fält, säger Ann Segerborg-Fick på Ecoloop.

 

 

Under de 14 veckorna utförde maskinen arbetsmoment som är vanliga i entreprenadbranschen. Arbetsmomenten innefattade bland annat återställningsarbete (fyllning av diken), transport av massor och kedjeröjning av vägkanter. Maskinens primära körinställning var ECO-mode som kombinerar el- och dieseldrift för en så miljöeffektiv körning som möjligt. Testerna genomfördes utan större tekniska motgångar och resulterade i mycket god feedback från förarna. Så vad blev då resultatet från testerna?

 

Testresultat – Batteridrift vs dieseldrift

Under testperioden (20 april – 19 augusti 2022) var maskinen i drift 4,6 timmar/arbetsdag. Under dessa dagar drevs maskinen av batteriet i hela 43,4% av tiden. Detta gav en bränslebesparing på ca 21 liter diesel/arbetsdag. Detta innebär en kostnadsbesparing på 463 kr/arbetsdag (räknat på ett dieselpris på 22 kr/litern) eller hela 117 000 kr/år (räknat på 253 arbetsdagar/år). Batteridriften sänkte även maskinens koldioxidutsläpp med 57,7 kg/arbetsdag eller hela 14 600 kg/år.

 

Kommentar

– Dessa siffror visar klart och tydligt vilken besparing man gör genom att använda den här typen av hybridmaskin. Om branschen skulle ersätta 10% av de traditionella dieseldrivna maskinerna med el- och hybridmodeller så pratar vi alltså om sänkningar av koldioxidutsläppen på tusentals ton per år. När vi sedan adderar kostnader för bränslet så ser vi besparingar på miljontals kronor per år, säger Lars Lindahl, vd på Huddig.

 

Testresultat – Arbetsdagen på eldrift

När vi tittar närmare på typerna av arbeten som gjordes på eldrift under en vanlig arbetsdag så ser vi följande:

 

Kommentar – arbetsdag

– Oavsett om maskinen utför tunga arbeten eller förflyttar sig mellan olika platser så ser vi en betydande användning av eldriften. Återställning av mark gjordes med över 45% på eldrift vilket innebär nästan en halvering av driftskostnaden för den här typen av arbete. Transporter mellan arbetsplatser gjordes med 26,6% eldrift. Anledningen till att denna siffra är något lägre är att just transporter är mer energikrävande, säger Ann Segerborg-Fick.

 

Testresultat – Sänkt dieselförbrukning

Ecoloops tester visar klart och tydligt den betydande bränslebesparingen man kan göra med en hybridmaskin. HUDDIG 1260T-maskinen som testades hade ett 33 kWh batteri, men samtliga av de nya maskinmodellerna (HUDDIG 1370T) levereras med ett 44 kWh batteri för ännu bättre effektivitet. Att kunna ladda batteriet under natten ger en extra fördel eftersom batteriet då når maximal kapacitet. Detta innebär att den faktiska körtiden på el blir längre vilket i sin tur leder till ytterligare bränslebesparingar.

Grafen nedan visar på den sänkta bränsleförbrukningen under olika förhållanden. Det övre mörkblå fältet visar den faktiska bränslebesparingen under testperioden. De röda fälten visar beräknad besparing med en maskin med ett 44 kWh batteri. De ljusblå fälten visar den sänkta bränsleförbrukningen där nattladdning är möjlig och de gröna fälten indikerar den sänkta bränsleförbrukningen med nattladdning och drift med en maskin med ett 44 kWh batteri.

Kommentar

– Med en genomtänkt och utökad laddningsstruktur på arbetsplatserna kan bränslebesparingarna bli ännu högre än under testerna. När en maskin kan laddas nattetid så ökar den effektiva arbetstiden då maskinen kan gå enbart på el under en längre tid. För att maximera maskinens potential och bränslebesparing så bör man även se till att laddningsstolpar finns tillgängliga, säger Daniel Åkerström, konstruktör och projektledare på Huddig.

 

Övriga testresultat – Sänkt dieselförbrukning 44 kWh batteri och nattladdning

Övriga testresultat – Sänkt dieselförbrukning med snabbladdning över lunch

Övriga testresultat – Sänkt dieselförbrukning med större laddkapacitet

Övriga testresultat – Ampere under en veckas drift

 

Övriga testresultat – Scenarier utifrån effektivitet

 

Testresultat – Laddstruktur

EcoLoops tester visar även varifrån elen som driver maskinen genereras och hur den kan optimeras för bästa resultat. Hos testmaskinen genererades elen till största del av regenerering från motorn, d.v.s. att batteriet återladdas under de perioder då maskinen går på dieseldrift. Batteriet laddas då genom s.k. “spillenergi” från dieselmotorn för att sedan kunna återgå till enbart eldrift. Graferna nedan visar utfallen för det genomförda testet samt kalkyler där möjlighet till nattladdning av 44 kWh batterier finns.

 

Kommentar

– Batteritekniken går ständigt framåt och de nya modellerna med 44 kWh batterier visar hur fördelaktigt det är med den senaste tekniken. Den högre laddströmmen fångar upp till hela 81% av spillenergin från dieselmotorn samt ger en mer gynnsam nattladdning på grund av högre energiinnehåll, säger Daniel Åkerström

 

De goda testresultaten har även överraskat Huddigs egna konstruktörer.

– Vi såg tidigt i våra beräkningar att tekniken skulle möjliggöra stora besparingar, men när vi nu ser testerna från en arbetande maskin i en daglig miljö som till och med överträffar våra förväntningar – det är väldigt roligt att se, säger Daniel Åkerström.

– Nu med det större batteriet och sedan med utvecklad laddningsstruktur, kommer vi bli ännu effektivare i framtiden. Vi ser fram emot att entreprenörer, stora som små, ser de stora fördelarna med multifunktionella och flexibla hybridmaskiner på sina arbetsplatser, avslutar Daniel.

 

Läs mer om Tigon Technology, tekniken som används i våra hybridmaskiner HUDDIG 1260T och HUDDIG 1370T.

 

Grafer och diagram från rapporten publicerad av Ecoloop.

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!