Huddigs roll i elektrifieringen av entreprenadbranschen

Artiklar

Huddigs roll i elektrifieringen av entreprenadbranschen

Elektrifieringen har nu tagit fart på allvar inom flera större branscher. Den tydligaste trenden återfinns i bilindustrin där siffrorna visar att närmare 50% av alla nyregistrerade personbilar under 2022 kommer vara en el- eller en hybridbil. Nu är det hög tid att även entreprenadbranschen går samman för att övergå till el- och hybriddrivna fordon. Flera länder i Skandinavien har planer på att redan inom ett par år helt förbjuda dieseldrivna maskiner vid entreprenadarbeten i sina större städer. Det är alltså hög tid att titta närmare på hur eldrivna entreprenadmaskiner kan användas i större utsträckning vår bransch. 

Huddig News Dennis Big

Vi på Huddig har sedan 2012 arbetat med utvecklingen av Tigon Technology – ett hybridsystem som kan drivas på enbart el eller i kombination med en dieselmotor – utan att kompromissa med styrka eller prestanda. Nu har de första TIGON-modellerna levererats till kund och efterfrågan på elektrifierade maskiner ökar dramatiskt. Men vad kan vi göra för att ytterligare påskynda elektrifieringen inom entreprenadbranschen? 

 

En traditionell bransch 

Anledningen till att elektrifieringen inom entreprenadbranschen hittills har gått långsamt kan härledas dels till att det krävs ett större effektuttag jämfört med en bil och dels att branschen är relativt traditionell av sig. “Vanliga” dieseldrivna maskiner gör sitt jobb och är väl inarbetade på arbetsplatserna. Förarna har även god kännedom om dem och vet vad maskinerna kan och inte kan göra. Nackdelen är dock att dessa maskiner förbrukar mycket drivmedel vilket leder till stora utsläpp av koldioxid. Utsläppen från entreprenadbranschen beräknas stå för ca 3% av de svenska koldioxidutsläppen och närmare 4% på en global nivå. Med dagens klimatdiskussioner är det bara en tidsfråga innan vår bransch mer eller mindre blir tvingade att gå över till eldrivna maskiner. 

 

Enkelt och utan kompromisser 

Trots att det finns många fördelar med el- och hybridmaskiner, finns det entreprenörer som fortfarande tvekar inför den gröna omställningen. Ofta beror detta på att man tror att en elektrisk maskin inte klarar av lika mycket som en dieseldriven modell. Det kanske var sant tidigare, men teknikutvecklingen har gått snabbt de senaste åren och idag kan en hybridmaskin användas på samma sätt som en ren dieseldriven modell utan kompromisser gällande kraft eller prestanda. 

En annan farhåga är att man tror att det är krångligt att använda en eldriven maskin i det dagliga arbetet. Med en hybridmodell så är detta inte ett problem. Förutom att maskinens batteri enkelt kan laddas med en vanlig bygghandske så kan maskinens dieselmotor användas för drift och för att ladda själva batteriet. Detta innebär att produktiviteten inte påverkas och att föraren kan använda maskinen på ett mer klimatsmart sätt beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. 

 

Snabb utveckling ger lägre priser 

Även tekniken inom laddinfrastrukturen går framåt. Förutom att möjligheten till elförsörjning och tillgängliga laddstationer tidigt tas med i planeringen så finns även andra lösningar under utveckling t.ex. med “powerbanks” som placeras ute på byggsiterna. Dessa kan liknas med en powerbank till våra mobiltelefoner, fast i större format. 

– Våra konstruktörer började titta på det här 2012 och det senaste decenniet har utvecklingen tagit stora tekniksprång framåt. Vi ser en utveckling nu som ständigt gör batterisystemen både effektivare och billigare, säger Daniel Myrgren, marknads- och försäljningschef på Huddig. 

– Eftersom vi redan är över 10 år in i vårt elektrifieringsarbete så känner vi att vi har ett bra grepp kring detta. De första exemplaren av vår hybridmaskin HUDDIG TIGON har nu, efter år av testning och utveckling, levererats till kund. Utmaningen har varit att skapa en maskin som inte kompromissar varken med kraft eller prestanda och där har vi lyckats, fortsätter Daniel. 

 

Bättre arbetsmiljö och lägre dieselkostnader 

Den första av flera maskiner HUDDIG TIGON levererades till Jonas Löfskog på Jonas Excav i Vinberg utanför Falkenberg. 

– Eldriften är helt otrolig. Mina kollegor som arbetar runt maskinen är nog de som uppskattar det mest. I EV-läget går maskinen på 100% el och allt du hör är ljudet från hydrauliken – släpper du spakarna är det helt tyst. Just att kunna prata med gubbarna runt omkring maskinen utan att skrika är en otrolig fördel. Arbetsmiljön blir tryggare, men såklart är det även viktigt att signalera maskinens framfart, berättar Jonas. 

 

Det finns fler aktörer på marknaden som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, till exempel NCC, ABB och Volvo. Deras projekt Electric Worksite är en satsning på att påskynda elektrifieringen i bygg- och anläggningsprojekt. 

– Jag hoppas och tror att de flesta i bygg- och anläggningsbranschen nu fokuserar på sitt hållbarhetsarbete och satsar på sin gröna omställning. Jag tycker att det är fantastiskt att se hur det faktiskt går att ställa om relativt enkelt – bara man släpper det gamla och tänker på ett nytt sätt. Som marknadsledare i vår bransch så vill vi gå längst fram och visa att det är möjligt, avslutar Daniel.

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!