Nyheter

Nyheter

”Det viktigaste är att bygga laget och hålla fokus på ständig förnyelse”

För Jan Wallberg, styrelseordförande i Huddig AB står frågor om företagskultur och hållbarhetsarbete högt på agendan i styrelserummet tillsammans med produktutveckling och export. Nu tilldelas han Guldklubban i Gävleborg för sitt arbete med Huddig.

Huddig News Jan Big

Guldklubban delas ut av Styrelseakademin till bolag för förtjänstfullt styrelsearbete och Jan Wallberg representerar Gävleborg i den nationella prisutdelningen på Grand Hôtel i december. Nomineringen är en urvalsprocess baserad på intervjuer med företag i länet kring hur deras bolagsstyrelser arbetar. Hela personalen var samlad och bubblet var upphällt när Jan mottog nomineringen av Mira Jonsson, ordförande i Styrelseakademin Gävleborg. Jan är glad och stolt över utmärkelsen.

– Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas, både för mig personligen och för Huddig. Jag ser det som ett tecken på att vi är på rätt väg. Styrelsearbete handlar mycket om samarbete för att nå målen som ägarna satt upp. Vi ska fungera som ett stöd för ledningen.

Huddigs hållbarhetsarbete startade tidigt i och med utvecklingen av fullhybriden Tigon och idag kan alla kunder välja mellan hydrostat och eldrift på maskinerna. Idag omfattar arbetet fler områden än miljö och drivs i linje med Agenda 2030, där några av målen valts ut. Hållbarhet är viktiga frågor också för styrelsen och flera satsningar pågår inom arbetsmiljö, utbildning och social hållbarhet.

– När jag kom in i bolaget var mycket påbörjat, nu tar vi nästa steg i arbetet och involverar ännu fler. Hållbarhet är centralt för alla bolag idag, fortsätter Jan.

Huddig har många avdelningar under samma tak som utveckling, produktion och eftermarknad. Det ger enligt Jan en styrka och bra förutsättningar för dialog och samarbete.

– Lagarbete bygger en styrka och stolthet i företaget. Ur en stark företagskultur spirar utveckling och innovation, men också uthållighet. Och så lite jävlar anamma när det behövs. Det har verkligen Huddig och andra bolag som hängt med länge i både upp-och nedgång.

Jan beskriver Huddig med mycket utvecklingspotential inom exportmarknaden. Strategier för att nå ut på fler marknader är högt prioriterade frågor för styrelsen under nästa år. Han ser också fram emot att vidareutveckla samarbetet med Huddigs ägare och ledning.

Håkan Bäckström tillträder som ny vd vid årsskiftet när Lars Lindahl lämnar över posten. Lars fortsätter då vara en del av styrelsen. Enligt Jan en utmärkt lösning som stärker företaget och skapar kontinuitet och stabilitet.

– Kombinationen av erfarenhet och nya perspektiv är jättebra när man ska driva utveckling. Då kan man ligga lite före, utvecklas och vara i rörelse, en förutsättning för att ligga i framkant.

Han anser att det är viktigt för alla företag att ha örat mot rälsen och vara lyhörda för det som händer på marknaden. Det bygger bland annat på nära kontakt med kunder, återförsäljare och servicelämnare, något som är extra viktigt i tider då osäkerhet råder i många branscher. En HUDDIG-maskin kan användas till många olika arbetsmoment, vilket ökar möjligheterna att ställa om när arbetsuppgifterna varierar.

Nu är siktet inställt på nästa styrelsemöte, och på att ta hem den nationella Guldklubban till alla på Huddig.

– Jag är stolt över att vara en del av Huddig-laget. Det omfattar alla led, från verkstan ut till kunder och serviceverkstäder. Det är faktiskt ganska unikt att ha så nära relationer i alla led, avslutar Jan.

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!