Nyheter

Nyheter

Huddig Custom Solutions etablerar sig i Söderhamn för renovering av 600 bandvagnar.

Huddig Custom Solutions har tecknat ett hyresavtal på drygt 5000 kvm med Flygstaden AB i Söderhamn för renovering och modifiering av FMW:s bandvagnar BV206/208. Det sker genom ett kontrakt som FMW tecknat med det samägda bolaget Nordic Terrain Solutions.

Huddig News Pressarbete Big

I december 2023 tecknade NTS (Nordic Terrain Solutions AB) ett kontrakt med FMV för att livstidsförlänga bandvagnar BV206/208. Bolaget Nordic Terrain Solutions ägs tillsammans av bolagen Svekon, Granit Teknikbyrå, Huddig, Staffare och Swedish Power Improvement. Grundbeställningen omfattar 800 bandvagnar och innebär utöver byte av motor och växellåda, även verktyg och reservdelar, utbildning av förare och tekniker samt uppdatering av befintlig dokumentation.

Huddig har bildat ett bolag för uppdraget, Huddig Custom Solutions AB (Huddig CS), som ska konvertera 600 av de totalt 800 bandvagnarna i grundbeställningen. Företaget har tecknat ett hyresavtal på drygt 5000 kvm med Flygstaden AB i Söderhamn, där verksamheten kommer att bedrivas.

– Lokalernas läge i Söderhamn är utmärkt. Vi behöver ett bra logistikflöde av både bandvagnar och material till ombyggnationerna. Det är också nära till Huddigs och Staffares verksamheter i både Hudiksvall och Bollnäs, vilket ökar möjligheten att vid behov ta hjälp av de resurser som finns inom befintliga verksamheter.

Ett intensivt arbete pågår med förberedelser för den planerade produktionsstarten i slutet av 2024. Lars Lindahl är projektledare för verksamheten:

– Just nu är vi i ett skede där det händer mycket. Det är olika tillstånd som behöver sökas, samtidigt som vi sätter upp rutiner för produktionsflöden och anpassar lokalerna för ändamålet. På sikt räknar vi med att kunna skapa omkring 25 arbetstillfällen.

Drivenheterna som monteras i bandvagnarna kommer från samma leverantörer som till Huddigs grävlastare, något som Lars ser som en stor fördel.

– Tillsammans har vi på Staffare och Huddig unik kompetens när det gäller de här produkterna. Det täcker allt från utveckling och materialförsörjning till att bygga upp en effektiv och kvalitetssäkrad tillverkning, avslutar Lars Lindahl.

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!