Nyheter

Nyheter

Vi stödjer Noll Tolerans mot Mobbning

Noll Tolerans mot Mobbning grundades 2004 och arbetar mot alla former av mobbning genom föreläsningar samt att producera och distribuera utbildningsmaterial kostnadsfritt till alla grundskolor i Sverige. Hittills har Noll Tolerans mot Mobbning utbildat över 7 500 lärare på skolor runt om i Sverige. Vi tycker att detta är ett effektivt sätt att bidra till en förändring då skolornas ekonomi därigenom inte begränsar arbetet. 

Huddig News Ntm 01

Detta är extra viktigt givet rådande omständigheter med Corona då mer och mer tid spenderas online och mobbningen i än större utsträckning flyttas till nätet och därigenom osynliggörs. 

Noll Tolerans mot Mobbning tror på vuxenansvar och ett förebyggande arbetet där fokus bland annat ska ligga på att konsekvenserna av förövarnas agerande ska bli mer kännbart för dem. Att regeringen inför en nollvision även för självmord relaterade till mobbning är en annan fråga som ligger högt upp på agendan.   

Läs mer om Noll Tolerans mot Mobbning och deras arbete här  

 

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!