Press

Press

Staffare AB förvärvar Huddig Försäljning Syd 

Med start den 1 maj 2023 tar Staffare AB över verksamheten och personalen i Huddig Försäljning Syd AB. Detta efter att ha förvärvat samtliga aktier i bolaget. Staffare AB är idag den största återförsäljaren för Huddig i Mälardalen och Sveriges norra delar. Genom förvärvet utökas området till att innefatta även de sydligaste delarna av Sverige.

Staffare Förvärvar HFS

Kundfördelarna med förvärvet är många, såsom en större och stabilare organisation både vad gäller maskinutbud som servicekompetens. Tillbehörsprogram och service breddas nu avsevärt där tillgängligheten för service blir nästintill rikstäckande för de kunder som verkar nationellt.

Staffare AB har sitt huvudkontor i Hudiksvall och har både de resurser och den kompetens som krävs för att stötta och utveckla en sälj- och serviceorganisation på ett effektivt sätt. Företaget har också goda systemstöd och rutiner för att supportera både egna anställda och externa servicepartners på distans.

Genom förvärvet kommer Staffare AB att kunna erbjuda en större kompetensbank och bibehålla samt utveckla alla befintliga servicepartners. Företaget kommer också att rekrytera och förstärka organisationen för att ytterligare stärka sin position på marknaden.

För mer information om förvärvet och vad det innebär för kunder och partners, vänligen kontakta Staffare AB eller Huddig AB:

 

Presskontakter:

Thomas Svederus, Staffare AB 
Mobil: +46 (0)73-377 15 03
thomas.svederus@staffare.se 

Daniel Myrgren, Huddig AB
Mob: +46 (0)70 527 43 00
daniel.myrgren@huddig.se 

 

Bildtext: Lars Staffare, vd Staffare AB

 

 

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!