Idealisk för linjearbete

Vi vet hur din vardag ser ut

Linjearbete och kabelplöjning innebär tuffa utmaningar. Säkerhetskraven är höga och maskinens förmåga att ta sig fram i riktigt svår terräng sätts på prov. Arbete med kabel innebär många olika arbetsmoment, oavsett om kabeln går i luften eller i marken. För att du ska kunna jobba smart krävs en maskin som är flexibel och som kan utrustas med många olika tillbehör.

Kabelarbete måste kunna utföras oavsett väder och markförhållanden. Blöta myrar, leriga åkrar eller stenig skogsmark får inte sätta stopp för arbetet. Här krävs en pålitlig maskin som tar sig fram oberoende av hur underlaget ser ut.

Säkerheten är viktig vid arbete med kabel. Dels för maskinföraren men också för eventuella personer som jobbar i närheten av maskinen.

Idealisk för linjearbete

HUDDIG är den enda maskin du behöver för att genomföra ett linjearbete. Med en HUDDIG utför du arbetsmoment som annars skulle kräva flera maskiner och personer.

Kombinationen av grävaggregatet och HUDDIG Lift utrustad med personkorg och stolpgrip gör att du med en HUDDIG kan göra alla arbetsmoment som krävs vid linjearbete. Med en HUDDIG arbetar du smart och effektivt vid nybyggnad, underhåll och rasering.

Unika terrängegenskaper hos en HUDDIG gör att du kan ta dig fram överallt. Den pendlande midjan, den höga markfrigången och de stora hjulen är viktiga egenskaper för terrängkörning. Från personkorgen utför du monteringsjobb på höga höjder säkert och effektivt.

HUDDIG är den ultimata maskinen för linjearbete.

Smidighet och styrka

En HUDDIG har styrkan som krävs för att du ska kunna utföra kabelplöjning samtidigt som dess smidighet gör det möjligt att plöja kabel både vid vägkanter och på känsliga ytor som till exempel åkermark. 

HUDDIG Muddy Mary (HUDDIG utrustad med banddrift) ger ökat markgrepp, vilket gör det möjligt att plöja kabel på både blöt och frusen mark. Banddriften innebär också att risken för markskador minimeras. 

Lastaren på en HUDDIG gör det möjligt att transportera material och verktyg som du behöver vid arbetet. Med lastaren kan du bära material samtidigt som arbetet pågår. Den hydrostatiska transmissionen ger en jämn drift med bibehållen dragkraft, vilket är viktigt vid kabelplöjning.

Kvalitet och känsla in i minsta detalj

En HUDDIG är byggd för att arbeta hårt, dygnet runt, året om. Den är stark, smidig och flexibel – utvecklad för att klara arbete i tufft klimat och under extrema förhållanden.

När vi har utvecklat HUDDIG har vi sett till våra kunders behov av en mångsidig maskin med hög komfort. Vi har skapat en pålitlig grävlastare som alltid är redo för din nästa utmaning – oavsett om den kräver styrka, timing eller precision.

En HUDDIG är effektiv och driftsäker, vilket är grunden för god totalekonomi.

En arbetsplats med optimal komfort

Huddig har uppgraderat sin förarhytt med funktioner som effektiviserar arbetet, förbättrar ergonomin och komforten samt ökar säkerheten för maskinföraren. Dessa nyheter är utvecklade utifrån kundernas behov och önskemål och är ett led i Huddigs strävan att alltid leverera grävlastare i världsklass.

De multifunktionella styrspakarna är ergonomiskt utformade. Ratten är ställbar, reglage och kontroller är lättillgängliga. Den automatiska klimatanläggningen ser till att du har en behaglig arbetstemperatur. De stora rutorna ger dig god överblick och bra sikt åt alla håll.

Känslan i en HUDDIG måste upplevas. Välkommen in till någon av våra återförsäljare.

Alltid redo för din nästa utmaning

En HUDDIG är byggd med stor precision för att klara tuffa påfrestningar. Konstruktionen är välbalanserad för att ge maximal styrka och stabilitet. Det gör HUDDIG till en maskin att lita på.

Svensk kvalitet med styrka och precision

Huddig AB utvecklar, tillverkar och säljer grävlastare till el-, järnvägs- och entreprenadbranschen. Vi tillverkar kompletta grävlastare på eget chassi baserat på de bästa komponenterna för motor, transmission och hydraulik. Vårt eget märke HUDDIG har länge varit marknadsledande bland grävlastare på den svenska marknaden.

Vår ambition är att ge våra kunder mervärde och trygghet genom att erbjuda produkter med bred användbarhet, hög kvalitet och bra servicenivå. Som ett bevis på detta är Huddig AB kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Miljöledningssystemet är tillämpbart på utveckling, tillverkning och marknadsföring av midjestyrda grävlastare. Våra produkter är CE-märkta enligt Maskindirektivet 2010.

Företaget grundades 1959 och tillverkar enbart HUDDIG grävlastare. Utvecklingsavdelning och produktion sitter under samma tak. Det möjliggör en kontinuerlig dialog mellan utveckling, produktion och marknad. Varje HUDDIG beställs och specialanpassas efter kundens önskemål. Det gör att kunden har en central roll i utvecklingen av våra maskiner.

Dokument Filmer Egenskaper