Nyheter

Ett spännande företag med internationell potential

 Huddig har något speciellt, det kändes vid första besöket. Stoltheten och engagemanget sitter i väggarna och det märks på de som jobbar här, säger Magnus Sahlberg, ekonomichef på Huddig sedan april 2019. Som relativt ny på sin post ser han fram emot att lära känna verksamheten för att kunna verka fullt ut.  

– Just nu har jag möjligheten att se företaget utifrån och passar på att ställa mycket frågor. Det är lärorikt och kanske kan jag även bidra med nya perspektiv. 

Han beskriver sin roll som mångfasetterad och spännande, med en bra balans mellan operativt och strategiskt arbete. Utöver ansvar för budgetarbete, prognoser och uppföljning av företagets ekonomi handlar jobbet även om vara rådgivare när vägval behöver göras gällande exempelvis internationella affärer, riskhantering, finansiering av olika projekt och satsningar. Rätt erfarenhet och en förståelse för produkten och marknaden fungerar underlättar. 

– Jag är väl inte kamrertypen direkt, utan gillar när det händer saker. Verksamhetsutvecklingsfrågor ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Som rådgivande till exempelvis vd är det viktigt för mig att förstå hur verksamheten fungerar och hur beslut kan påverka bolaget.   

Med en bakgrund i bolag inom flera olika branscher, alla med internationell spännvidd, ser Magnus fram emot att bidra till Huddigs utveckling på nya marknader.  

– Som teknikintresserad tycker jag att det är roligt att Huddig ligger i framkant när det gäller utveckling. Det finns ett driv i företaget som jag ser som en verklig styrka, särskilt när vi går mer mot internationella affärer. 

Magnus har tidigare jobbat mycket mot både Tyskland och USA, som är två av Huddigs fokusmarknader.  

– I alla mina tidigare roller har det varit internationella inslag. Jag ser fram emot att vara med och bidra till företagets insteg på nya marknader och segment. Det är spännande med utmaningar.  

Ekonomiavdelningen består i dag av två medarbetare utöver chefsrollen. Avdelningen har även ett övergripande ansvar för HR, ett område som Magnus hoppas kunna vidareutveckla. En möjlighet är att kunna erbjuda stöd till chefer inom företaget med kartläggning av kompetens och utbildningsbehov.  

Hållbarhetsperspektivet ligger i tiden och Magnus betonar att Huddig har som alla företag ett viktigt ansvar, för miljön men också för en bra arbetsmiljö och långsiktighet.  

– Vi behöver satsa klokt och bygga en trygg verksamhet som håller för framtiden. Jag ser fram emot att bidra till Huddigs framtid som bolag, avslutar Magnus. 

<span data-contrast="auto"><span>–</span></span><span data-contrast="auto"><span> </span></span><span data-contrast="auto"><span>Huddig ha</span></span><span data-contrast="auto"><span>r</span></span><span data-contrast="auto"><span> något speciellt</span></span><span data-contrast="auto"><span>, det kändes vid först</span></span><span data-contrast="auto"><span>a</span></span><span data-contrast="auto"><span> besöket.</span></span><span data-contrast="auto"><span> Stoltheten </span></span><span data-contrast="auto"><span>och engagemanget </span></span><span data-contrast="auto"><span>sitter i väggarna</span></span><span data-contrast="auto"><span> och d</span></span><span data-contrast="auto"><span>et märks på de som jobbar hä</span></span><span data-contrast="auto"><span>r</span></span><span data-contrast="auto"><span>, säger Magnus Sahlberg, ekonomichef på Huddig sedan </span></span><span data-contrast="auto"><span>april</span></span><span data-contrast="auto"><span> 2019. </span></span><span data-contrast="auto"><span>Som relativt ny på sin post ser han fram emot att lära känna verksamheten</span></span><span data-contrast="auto"><span> </span></span><span data-contrast="auto"><span>för att kunna verka fullt ut. </span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>– Just nu har jag möjligheten att se<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>företaget</span></span><span data-contrast="auto"><span><span> </span>utifrån och passar på att ställa mycket frågor. Det är lärorikt och kanske kan jag även bidra med nya perspektiv.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>Han beskriver sin roll som mångfasetterad och spännande</span></span><span data-contrast="auto"><span>, med en bra balans mellan operativt och strategiskt arbete. Utöver ansvar för<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>budgetarbete,<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>prognos</span></span><span data-contrast="auto"><span>er och<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>uppföljning av företagets ekonomi handlar jobbet även om vara rådgivare<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>när<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>vägval behöver göras<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>gällande exempelvis<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>internationella affärer, riskhantering, finansiering av olika projekt och satsningar.<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>Rätt erfarenhet och en förståelse för produkten och marknaden fungerar underlättar.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>– Jag är väl inte<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>kamrertypen</span></span><span data-contrast="auto"><span><span> </span>direkt, utan<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>gillar när det händer saker.</span></span><span data-contrast="auto"><span><span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>Verksamhetsutvecklingsfrågor ligger mig<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>särskilt<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>varmt om hjärtat.<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>Som rådgivande til</span></span><span data-contrast="auto"><span>l</span></span><span data-contrast="auto"><span><span> </span>exempelvis vd</span></span><span data-contrast="auto"><span><span> </span>är<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>det<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>viktigt<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>för mig<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>att förstå<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>hur verksamheten fungerar och hur beslut kan påverka<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>bolaget. </span></span><span data-contrast="auto"><span> </span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>Med en bakgrund<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>i bolag<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>inom flera olika branscher</span></span><span data-contrast="auto"><span>, alla<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>med internationell spännvidd</span></span><span data-contrast="auto"><span>,</span></span><span data-contrast="auto"><span><span> </span>ser Magnus fram emot att bidra till<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>Huddigs</span></span><span data-contrast="auto"><span><span> </span>utveckling på nya marknader. </span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>– Som teknikintresserad tycker jag att det är roligt att Huddig ligger i framkant när det gäller utveckling. Det finns ett driv i företaget som jag ser som en verklig styrka, särskilt när vi går mer mot internationella affärer.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>Magnus har tidigare jobbat mycket mot både Tyskland och USA</span></span><span data-contrast="auto"><span>, som är två av<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>Huddigs</span></span><span data-contrast="auto"><span><span> </span>fokusmarknader. </span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>– I alla mina tidigare roller har det varit internationella inslag. Jag ser fram emot att vara med och bidra till företagets<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>insteg<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>på nya marknader och segment. Det är spännande med utmaningar. </span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>Ekonomiavdelningen består i dag av två medarbetare utöver chefsrollen. Avdelningen har även ett övergripande ansvar för HR, ett område<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>som<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>Magnus<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>hoppas kunna vidareutveckla. En möjlighet är att kunna erbjuda<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>stöd till chefer inom för</span></span><span data-contrast="auto"><span>e</span></span><span data-contrast="auto"><span>taget<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>med kartläggning av<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>kompetens och utbildningsbehov. </span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>H</span></span><span data-contrast="auto"><span>ållbarhe</span></span><span data-contrast="auto"><span>t</span></span><span data-contrast="auto"><span>sperspektivet ligger i tiden<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>och Magnus betonar att Huddig har som alla företag<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>e</span></span><span data-contrast="auto"><span>tt viktigt ansvar, för miljön men också för<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>en bra<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>arbetsmiljö och långsiktighet.</span></span><span data-contrast="auto"><span> </span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> <p><span data-contrast="auto"><span>– Vi behöver satsa klokt och bygga en trygg verksamhet som håller för framtiden.<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>J</span></span><span data-contrast="auto"><span>ag<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>ser<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>fram emot<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>att bidra till<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>Huddigs</span></span><span data-contrast="auto"><span><span> </span>framtid som bolag, avslutar<span> </span></span></span><span data-contrast="auto"><span>Magnus</span></span><span data-contrast="auto"><span>.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span>