Nyheter

Huddig deltar i satsning kring digitalisering

Den 24 oktober gick startskottet för ”Kickstart Digitalisering” en satsning som RISE (Research Institute of Sweden), Teknikföretagen och IF Metall står bakom. Det hela syftar till att svensk industri ska kunna bygga konkurrenskraftiga företag även i framtiden. Från att ha legat på andra plats i världen halkar nu Sverige efter när det gäller digitalisering. Målet med satsningen är att ta tillbaka positionen som föregångsland. Huddig är ett av företagen som deltar.

Hittills har Huddig deltagit i en kickoff och en workshop. På måndag den 5 december är det dags för workshop nummer två. Jan-Erik Johansson, fabrikschef på Huddig AB, är Huddigs representant i projektet.

Varför är Huddig med i projektet och vad hoppas ni få ut av det?
Vi är med av flera olika anledningar; för att göra lite omvärldsspaning och se vad sker runt omkring oss, lära av varandra och hjälpa varandra företagen emellan samt inte minst för att öka vår egen effektivitet och snabbhet. 

Vad gör ni i projektet?           
Vi fortsätter arbeta med diverse projekt som redan idag drivs på Huddig som ligger i linje eller angränsar till detta område. Vi delar med oss av våra erfarenheter samt fångar upp idéer och lär
av de andra deltagande företagen.

Finns det några konkreta områden där du ser att digitalisering är framtiden för Huddig?
Egentligen finns det områden överallt, frågan är mer i vilken ordning vi tar oss an dem. Vi ser stor potential inom såväl administration som produktion och inte minst i vår produkt.

Om du ser på Huddig 5-10 år framåt i tiden, hur skiljer sig det företaget från dagens?
Ännu mer integrerat, vi använder då digitaliseringens fördelar överallt och får ännu bättre utväxling genom att det hänger ihop.


Kickstart Digitalisering är en satsning som genomförs i samarbete mellan RISE (Research Institute of Sweden), Teknikföretagen och IF Metall för att bidra till en framgångsrik utveckling av svenska företag i en alltmer digitaliserad värld. Digitaliseringen påverkar näringsliv och offentlig sektor på ett sätt som kan liknas vid industrialiseringen för 200 år sedan. Hudiksvall är först ut i en satsning som har som mål att mobilisera företag i hela Sverige. 

<strong>Den 24 oktober gick startskottet för ”Kickstart Digitalisering” en satsning som RISE (Research Institute of Sweden), Teknikföretagen och IF Metall står bakom. Det hela syftar till att svensk industri ska kunna bygga konkurrenskraftiga företag även i framtiden. Från att ha legat på andra plats i världen halkar nu Sverige efter när det gäller digitalisering. Målet med satsningen är att ta tillbaka positionen som föregångsland. Huddig är ett av företagen som deltar.</strong><br /> <br /> Hittills har Huddig deltagit i en kickoff och en workshop. På måndag den 5 december är det dags för workshop nummer två. Jan-Erik Johansson, fabrikschef på Huddig AB, är Huddigs representant i projektet.<br /> <br /> <strong>Varför är Huddig med i projektet och vad hoppas ni få ut av det?<br /> </strong>Vi är med av flera olika anledningar; för att göra lite omvärldsspaning och se vad sker runt omkring oss, lära av varandra och hjälpa varandra företagen emellan samt inte minst för att öka vår egen effektivitet och snabbhet.  <br /> <br /> <strong>Vad gör ni i projektet?            <br /> </strong>Vi fortsätter arbeta med diverse projekt som redan idag drivs på Huddig som ligger i linje eller angränsar till detta område. Vi delar med oss av våra erfarenheter samt fångar upp idéer och lär <br /> av de andra deltagande företagen. <br /> <br /> <strong>Finns det några konkreta områden där du ser att digitalisering är framtiden för Huddig? <br /> </strong>Egentligen finns det områden överallt, frågan är mer i vilken ordning vi tar oss an dem. Vi ser stor potential inom såväl administration som produktion och inte minst i vår produkt. <br /> <strong><br /> Om du ser på Huddig 5-10 år framåt i tiden, hur skiljer sig det företaget från dagens?<br /> </strong>Ännu mer integrerat, vi använder då digitaliseringens fördelar överallt och får ännu bättre utväxling genom att det hänger ihop.<br /> <br /> <br /> Kickstart Digitalisering är en satsning som genomförs i samarbete mellan RISE (Research Institute of Sweden), Teknikföretagen och IF Metall för att bidra till en framgångsrik utveckling av svenska företag i en alltmer digitaliserad värld. Digitaliseringen påverkar näringsliv och offentlig sektor på ett sätt som kan liknas vid industrialiseringen för 200 år sedan. Hudiksvall är först ut i en satsning som har som mål att mobilisera företag i hela Sverige.