Nyheter

Simon Lindqvist, CNC operatör

Simon Lindqvist, 29, har arbetat inom industrin sedan han var 16 åroch sedan två år är han CNC operatör  Huddigs maskinavdelning. Han guidar även besökare i produktionen. Innan Simon började på Huddig lärde han sig yrket hos en legotillverkare där han bearbetade flera olika typer av material, vilket han har stor nytta av här. 

– Det här är det bästa jobbet jag skulle kunna ha. Arbetsgivaren, själva produkten vi tillverkar och kollegorna betyder mycket. Jag trivs också väldigt bra med närheten till kunderna som jag får genom att vara fabriksguide. 

Det första ledet i produktionen av en Huddig är att plåten kommer till fabriken varefter grunderna skärs ut. Omkring sju ton plåt förädlas inom väggarna, vilket innebär att ungefär halva vikten av en Huddig tillverkas på plats. Varje plåtdetalj som skärs ut får ett unikt nummer vilket möjliggör spårbarhet. Dessa svetsas sedan samman, såsom exempelvis framram och bakram med integrerade tankar, grävarm med mera. Till maskinavdelningen kommer både enklare plåtdetaljer och komplexa strukturer som ramar för bearbetning och håltagning. 

CNC-maskinerna kan bearbeta med en precision ned till en tusendels millimeter. Det är extremt viktigt att det blir exakta mått och avstånd. Simon använder tre olika maskiner beroende på vilken storlek detaljerna har. Varje detalj kräver sin unika programmering vilket också görs av Simon och hans kollegor. 

 


Simon kontrollmäter det som bearbetats så att det håller sig inom angiven toleransgrad. 

 

Efter bearbetningen på maskinavdelningen skickas alla delar iväg på lackering. Fram tills att det är dags för lack är alla ramar och grävarmar lika. Nästa steg är att ventilpaketet monteras. Maskinen får då ett unikt nummer som följer den livet ut. En Huddig kan anpassas efter kundens önskemål och verksamhet vilket gör att många maskiner är helt unika i sin utformning. 

– Vi hade en kund som valde en färg från BMWs serie M3, Silver metallic. Den var jättesnygg och blev en riktig snackis. 

En av Huddigs styrkor är att allt finns under samma tak - konstruktion, produktion och eftermarknad. Det finns ett stort engagemang i företaget oavsett position. 

– Ett stort teknikintresse och stolthet över produkten präglar alla oss som jobbar här. Vi tar hela tiden fram nya detaljer och utvecklar produkten vilket gör arbetsrollen som jag har väldigt utvecklande. Jag blir triggad av att hitta nya lösningar på gamla problem. Det blir såklart inga stora revolutioner i en sådan här produktion, men vi tar små steg hela tiden, avslutar Simon. 

 

<span data-contrast="none"><span>Simon Lindqvist, 29, har arbetat inom industrin sedan han var 16 år</span></span><span data-contrast="none"><span>, </span></span><span data-contrast="none"><span>och sedan två år </span></span><span data-contrast="none"><span>är</span></span><span data-contrast="none"><span> </span></span><span data-contrast="none"><span>han</span></span><span data-contrast="none"><span> CNC operatör </span></span><span data-contrast="none"><span>på</span></span><span data-contrast="none"><span> </span></span><span data-contrast="none"><span>Huddigs</span><span> </span></span><span data-contrast="none"><span>maskinavdelning</span></span><span data-contrast="none"><span>. Han </span></span><span data-contrast="none"><span>guidar även besökare i </span></span><span data-contrast="none"><span>p</span></span><span data-contrast="none"><span>roduktionen. Innan Simon började på </span><span>Huddig</span><span> </span></span><span data-contrast="none"><span>lärde han sig yrket hos en legotillverkare där han bearbetade flera</span></span><span data-contrast="none"><span> </span></span><span data-contrast="none"><span>olika</span></span><span data-contrast="none"><span> typer av </span></span><span data-contrast="none"><span>material, vilket han har stor nytta av här.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}"> </span></p> <p><span data-contrast="none"><span>– Det här är det bästa jobbet jag skulle kunna ha. Arbetsgivaren, själva produkten<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>vi tillverkar<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>och kollegorna</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>betyder mycket</span></span><span data-contrast="none"><span>. J</span></span><span data-contrast="auto"><span>ag trivs också väldigt bra med närheten till kunderna som jag får genom att vara fabriksguide.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:276}"> </span></p> <p><span data-contrast="none"><span>Det första ledet i produktionen av en<span> </span></span><span>Huddig</span><span><span> </span>är att plåten kommer till fabriken varefter grunderna skärs ut. Omkring sju ton plåt förädlas inom väggarna, vilket innebär att ungefär halva vikten av en<span> </span></span><span>Huddig</span><span><span> </span>tillverkas på plats. Varje plåtdetalj som skärs ut får ett unikt nummer vilket möjliggör spårbarhet. Dessa svetsas sedan samman, såsom exempelvis<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>f</span></span><span data-contrast="none"><span>ram</span></span><span data-contrast="none"><span>ram</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>och<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>bakram</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>med integrerade tankar, grävarm med mera. Till maskinavdelningen kommer både enklare<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>plå</span></span><span data-contrast="none"><span>t</span></span><span data-contrast="none"><span>detaljer</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>och komplexa strukturer som ramar för bearbetning och håltagning.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;335559739&quot;:360,&quot;335559740&quot;:276}"> </span></p> <p><span data-contrast="none"><span>CNC-maskin</span></span><span data-contrast="none"><span>erna<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>kan bearbeta med en<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>precision</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>ned till en</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>tusendels millimeter.<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>Det är extremt viktigt att det blir exakta mått<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>och avstånd.<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>Simon</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>använder tre olika maskiner beroende på<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>vilken</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>storlek detaljerna har.</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>Varje detalj kräver sin unika programmering vilket också görs av Simon och hans kollegor.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;335559739&quot;:360,&quot;335559740&quot;:276}"> </span></p> <p> </p> <p><img style="width: 848px; height:570px;" src="/media/1590/news-huddig-848x570px-simon03.jpg?width=848&amp;height=570" alt="" data-id="3409"><br><strong><span data-contrast="none">Simon </span><span data-contrast="none">kontrollmäter det som bearbetats så att det håller sig inom angiven toleransgrad.</span><span data-contrast="none"> </span></strong></p> <p> </p> <p><span data-contrast="none"><span>Efter bearbetningen på maskinavdelningen skickas alla delar iväg på lackering. Fram tills att det är dags för lack är alla ramar och grävarmar lika.<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>Nästa steg är att<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>ventilpaketet<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>monteras</span></span><span data-contrast="none"><span>.</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>Maskinen får då<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>ett unikt nummer som följer den livet ut.</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>En<span> </span></span><span>Huddig</span><span><span> </span>kan anpassas efter kundens önskemål och verksamhet vilket gör att många maskiner är helt unika i sin utformning.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;335559739&quot;:360,&quot;335559740&quot;:276}"> </span></p> <p><span data-contrast="none"><span>– Vi hade en kund som valde en färg från<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>BMWs</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>serie M3, Silver metall</span></span><span data-contrast="none"><span>ic. D</span></span><span data-contrast="none"><span>en var jättesnygg</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>och blev en riktig<span> </span></span><span>snackis</span><span>.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;335559739&quot;:360,&quot;335559740&quot;:276}"> </span></p> <p><span data-contrast="none"><span>En av<span> </span></span><span>Huddigs</span><span><span> </span>styrkor är att allt finns under samma tak</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>-<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>konstruktion, produktion och eftermarknad.<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>Det finns ett<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>stort engagemang<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>i företaget<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>oavsett position</span></span><span data-contrast="none"><span>.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;335559739&quot;:360,&quot;335559740&quot;:276}"> </span></p> <p><span data-contrast="none"><span>– Ett<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>stort</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>teknikintresse och stolthet över produkten präglar alla oss som jobbar här.</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>Vi tar hela tiden fram nya detaljer och<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>utvecklar<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>produkte</span></span><span data-contrast="none"><span>n</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>vilket gör arbetsrollen som jag har<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>väldigt</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span>utvecklande</span></span><span data-contrast="none"><span>.<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>Jag blir trigg</span></span><span data-contrast="none"><span>ad av<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>att hitta nya lösningar på gamla problem. Det blir<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>såklart<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>inga stora revoluti</span></span><span data-contrast="none"><span>oner i en sådan här produktion</span></span><span data-contrast="none"><span>, men vi</span></span><span data-contrast="none"><span><span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>tar<span> </span></span></span><span data-contrast="none"><span>små steg hela tiden</span></span><span data-contrast="none"><span>, avslutar Simon.</span></span><span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;335559739&quot;:360,&quot;335559740&quot;:276}"> </span></p> <p>