Fallstudie i hållbarhet på Huddig

Artiklar

Fallstudie i hållbarhet på Huddig

I en nyligen genomförd studie av Huddig undersöktes möjligheten att använda metoden Green Performance Map (GPM) för att öka hållbarheten inom produktionslogistiken.

Huddig News Fall Selin 03

I studien användes en kvalitativ metod med en fallstudie som fokuserade på stationen för montering av grävarm på Huddig. Genom litteraturgenomgång, intervjuer, observationer, filmning och skriftliga dokument samlades data in för att tillämpa GPM-metoden. Resultaten visar att GPM är ett effektivt verktyg för att visualisera miljöaspekter, öka medarbetarnas medvetenhet om miljöslöserier, minska avfall samt optimera arbetsplatsen. Studien visade också på positiva effekter på ekonomin genom minskade kostnader, ökade intäkter för avfall samt effektivare logistikprocesser. Studien visar att rekommendationerna gynnar People, Planet och Profit i enlighet med Triple Bottom Line.

Läs hela rapporten: Green Performance Map - En fallstudie på Huddig AB

Tillbaka

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!