Nyheter

Att bygga en HUDDIG

Sedan 1959 har vi på Huddig utvecklat och tillverkat innovativa maskiner som har förändrat branschen. Maskiner designade för optimal prestanda, byggda för effektivitet, flexibilitet och säkerhet. Med erfarenhet, kunskap och hantverksskicklighet har vi fram till idag tillverkat mer än 10 000 maskiner och det är bara början.

Erik Molin - ny fabrikschef på Huddig AB

Måndagen den 4 december tillträdde Erik Molin som ny fabrikschef på Huddig AB i Hudiksvall. Erik kommer närmast från en tjänst som platschef och marknadsansvarig på Iggesund Forest där han bedrivit ett framgångsrikt arbete under många år. Med sin gedigna bakgrund inom produktion och drygt tio år som ledare kommer Erik att få en viktig roll i Huddigs framtida utveckling. 

 

HUDDIG 1260D – ALLT DU BEHÖVER I EN MASKIN

Extrema förhållanden och tidspress förekommer ofta vid järnvägsarbete. Det ställer höga krav på säkerhet och effektivitet.

Med en HUDDIG RAIL kan du arbeta snabbt och effektivt med de olika moment som järnvägsarbetet innebär.

NU FINNS HUDDIG 1260D RAIL MED DRIVNA JÄRNVÄGSHJUL

Nu lanserar Huddig en ny version av HUDDIG 1260D RAIL med hydrauliskt drivna järnvägshjul. Det innebär att maskinen kan köras enbart på järnvägshjulen och ta sig fram på bansträckor där det inte är tillåtet att köra på gummihjul. En av fördelarna är också att maskinen kan köras fortare och dessutom blir stabilare i transportläge.

Huddig lanserar adaptiv centralsmörjning som aktivt smörjer efter behov

Huddig AB har tagit fram ett adaptivt centralsmörjningssystem tillsammans med en av de ledande tillverkarna av centralsmörjning, BEKA Lubrications. Systemet fabriksmonteras och styrs av maskinens styrsystem vilket innebär att fettmängden justeras adaptivt beroende på vilken funktion som används mest - grävning, lastning eller transport. Huddig High Performance Grease och optimal smörjning ger dig som kund såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar.