Huddig Custom Solutions

Huddig Custom Solutions

Verksamheten i Huddig Custom Solutions består av att renovera och modifiera FMW:s bandvagnar BV206/208, vilket omfattar, utöver byte av motor och växellåda, även verktyg och reservdelar, utbildning av förare och tekniker samt uppdatering av befintlig dokumentation.

Bakgrunden är att Huddig och Staffare med partners har fått ett uppdrag att renovera och modifiera bandvagnar av typen BV206/208. I december 2023 tecknade det samägda bolaget NTS (Nordic Terrain Solutions AB) ett kontrakt med FMV för att livstidsförlänga bandvagnar BV206/208. Bolaget Nordic Terrain Solutions ägs tillsammans av bolagen Svekon, Granit Teknikbyrå, Huddig, Staffare och Swedish Power Improvement. Grundbeställningen omfattar 800 bandvagnar, med en option på förlängning. Läs pressmeddelande från december 2023

Huddig har bildat ett bolag för att verkställa sin del av uppdraget, Huddig Custom Solutions AB (Huddig CS), som ska konvertera 600 av de totalt 800 bandvagnarna i grundbeställningen. Företaget har tecknat ett hyresavtal på drygt 5000 kvm med Flygstaden AB i Söderhamn, där verksamheten kommer att bedrivas.

Arbete pågår med förberedelser för den planerade produktionsstarten i slutet av 2024.

– Vi kommer att dra nytta av Huddigs erfarenhet av allt från utveckling av produkten och materialförsörjning till att bygga upp en effektiv och kvalitetssäkrad tillverkning, säger Lars Lindahl, projektledare för verksamheten.

Läget i Söderhamn är fördelaktigt med avseende på logistikflödet av både bandvagnar och material till ombyggnationerna. Det är också nära till Huddigs och Staffares verksamheter i både Hudiksvall och Bollnäs, vilket ökar möjligheten att vid behov ta hjälp av de resurser som finns inom befintliga verksamheter.

 

Kontakt: 

Lars Lindahl, Projektledare 

lars.lindahl@huddig.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!