Utveckling

Ständigt i framkant

På Huddig utvecklar och tillverkar vi en av världens mest avancerade entreprenadmaskiner.  
För att göra det krävs de bästa ingenjörerna, tillgång till den senaste tekniken, pålitliga och kvalitetsmedvetna leverantörer samt inte minst mod och muskler att driva förändring.

På Huddigs utvecklingsavdelning arbetar vi framförallt inom tre huvudområden; mjukvara, hydraulik och mekanik. Hos oss finns några av Sveriges vassaste ingenjörer med spetskompetens inom dessa tre områden. Dessutom har vi personer med ansvar för utvecklingsverkstaden och den tekniska dokumentationen. För att hålla oss uppdaterade på den senaste forskningen och ny teknik har vi ett nära samarbete med Linköpings Universitet och forskningsinstitutet RISE.  
 

Avancerad mjukvara

Maskinernas mjukvara får en allt viktigare roll i våra modeller. Nya funktioner, förbättrade redskap och avancerade styrsystem kräver smarta mjukvaror som gör maskinerna lätthanterliga, effektiva och driftsäkra. Våra ingenjörer ser kontinuerligt över systemens parametrar för att optimera, testa och uppdatera mjukvarorna – allt för att du som förare ska kunna utnyttja maskinens optimala kapacitet.

Världsledande hydraulik

Vi utvecklar maskiner i världsklass. Våra ingenjörer arbetar ständigt på att optimera samspelet mellan maskin, mjukvara och hydraulik vilket innebär högre kapacitet, bättre balans, styrka och precision i dina arbeten. Vi samarbetar även med flera ledande aktörer i andra branscher för att tillsammans skapa nya produkter och funktioner. Vi är produktledaren i vår klass.

Driftsäker mekanik

Våra maskinmodeller är byggda för att arbeta i alla typer av terränger – oavsett årstid. Detta ställer höga krav på maskinernas mekanik och funktionalitet. Efter mer än 60 år i branschen vet vi vad som fungerar och vad som krävs för att bygga en maskin för de hårda nordiska förhållandena.

Vinnande samarbeten

Utvecklingen av Huddigs nya produkter och tjänster sker i nära samarbete med såväl våra kunder som leverantörer. Genomgående hög kvalitet i alla led är självklart för oss. Vi ställer därför höga krav på de vi samarbetar med för att kunna leverera produkter och service av högsta klass. Glädjande nog är det många som vill samarbeta med oss - inte för att vi säljer flest maskiner, utan för att de upplever att de kan utvecklas bäst tillsammans med oss.

Tigon Technology

2009 fick vi i uppdrag från Huddigs styrelse att ta fram en maskin med så litet miljöavtryck som möjligt. Att få ner energiförbrukningen var det huvudsakliga målet. Vi utgick från HUDDIG 1060 som vi nischade mot CITY-segmentet där miljö var en av de viktigaste parametrarna. Utvecklingsarbetet bedrevs under stort hemlighetsmakeri under flera år och i april 2015 lanserades Tigon Technology – en världsunik fullhybridteknologi som väckte stor internationell uppmärksamhet.

Läs mer

Hitta återförsäljare

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!