Milstolpar av flexibilitet och styrka genom innovation

1959

Historien om Huddig startar

John Sonerud bildar Svenska Hymas AB tillsammans med sina bröder och tre norska intressenter. Affärsidén är att eftermontera grävarmar på lantbrukstraktorer. Under det första året har företaget åtta medarbetare och levererar 75 lantbrukstraktorer med eftermonterad grävarm.

1970

Kontinuerlig utveckling

En ständig produktutveckling på 1970-talet resulterar i förbättrade och nya redskap, t.ex gräveleganten, bomkatapulten och mekaniska snabbfästen. Samarbete med finska Valmet inleds. Hudiksvallsfabriken använder ett avskalat Valmet-chassi för egna om- och påbyggnader. Under 1970-talet tillverkas uppskattningsvis tre fjärdedelar av Sveriges grävlastare i Hudiksvall.

1972

Tillverkningsvolymer ökar

1972 sker en fusion med Bröderna Lundbergs Mekaniska Verkstad i Skellefteå i syfte att öka exporten. Under dessa år ökar tillverkningsvolymerna och 1975 är antalet anställda i fabriken ca 140 personer.

1974

Volvo BM 616/642 grävlastare

Från 1974 till 1986 tillverkas alla Volvo BM 616/642 grävlastare vid Hudiksvallsfabriken. Maskinerna är till sin grund ett Volvo traktorchassi påbyggt med Hymas gräv- och lastaggregat samt hytt. Under 1970-talet tillverkas uppskattningsvis tre fjärdedelar av Sveriges traktorgrävare i Hudiksvall.

1982

Hudiksvalls Mekaniska AB grundas

1981 tas beslutet att lägga ner fabriken i Hudiksvall till följd av vikande orderingång från bland annat Volvo som vid den tiden är en av företagets största kunder. Nedgången resulterar i sin tur i att kontraktet med Lundberg löses upp och att de flyttar tillbaka sin produktion till Skellefteå.

Beslutet skapar en stark sammanhållning bland de anställda som beslutar att starta ett företag som ägs av de anställda. Den 1 januari 1982 tar Hudiksvalls Mekaniska AB över ägandeskapet från Hymas. Tack vare den återstående kontraktstiden med Volvo BM kan företaget fortsätta tillverka grävlastare och samtidigt utveckla en egen produkt.

1983

Huddig 960 ser dagens ljus

Arbetet med att utveckla en prototyp till grävlastare påbörjas under 1982. Resultatet blir en avancerad, kraftfull och midjestyrd grävlastare i tiotonsklassen - Huddig 960. Den nya maskinen premiärvisas i maj 1983 på Elmia Wood, där den gör stor succé. Hösten 1983 startar serieproduktion av maskinen med
två exemplar i veckan.

1986

Huddig AB grundas

Huddig AB som det ser ut idag grundas 1986. Samma år utvecklar företaget HUDDIG 760, en lättare maskin som komplement till den större 960 modellen. Utvecklingen sker utifrån behovet av en mindre och smidig men ändå kraftfull maskin. Huddig 760 kommer starkt att bidra till att lyfta Huddigmaskinerna till marknadens “Rolls Royce”.

 

2001 - 2007

Marknadsledande i flera länder

Åren 2001 – 2007 är mycket positiva för Huddigs utveckling. Försäljningen ökar och orderingången är starkare än någonsin. Huddigmaskinerna blir storsäljare på flera nya exportmarknader. Volymtillväxten är 15-20 % årligen.

2009

Muddy Mary lanseras

Konceptmaskinen 1260B Muddy Mary lanseras. Maskinen är utrustad med banddrift vilket gör det möjligt att köra på mark med dålig bärighet. Muddy Mary utvecklas efter en förfrågan från en kund i Skottland. Huddig firar 50 år i branschen med kundaktiviteter i Hudiksvall. 

2011 - 2012

Produktutveckling och tillväxt

I takt med att maskinerna utvecklas till att bli mer och mer avancerade lanseras 1060C och 1260C under åren 2011 och 2012. Den finska marknaden
fortsätter att öka och 2012 beslutar man att etablera ett dotterföretag i Finland, Huddig Oy.

2013

Huddig utvecklar segmenten City, Cable och Rail

Konceptet fokuserar på lösningar för ett effektivt och produktivt arbete i stadsmiljö, vid linjearbete samt vid arbete på järnväg.