Våra policies

Miljö- och kvalitetspolicy

Huddig AB utvecklar, tillverkar och marknadsför världsledande midjestyrda grävlastare med tillbehör. Försäljningen sker i huvudsak via auktoriserade återförsäljare på respektive marknad. Service, underhåll och reparationer av produkterna erbjuds av de av Huddig AB ackrediterade servicelämnarna.
Huddig AB ger slutkunderna långsiktigt mervärde och trygghet genom bred användbarhet och hög kvalitet och servicenivå.

Både vid tillverkning och användning av våra produkter är strävan att gradvis minska miljöpåverkan och självklart minst uppfylla bindande krav.

Med hjälp av kompetenta leverantörer, samarbetspartners och medarbetare säkerställer Huddig AB att vi väl uppfyller intressenternas krav och förväntningar.

Huddig AB förbättrar och utvecklar ständigt produkter, personal, metoder och vårt sätt att arbeta.

Kundernas nöjdhet följs upp och utvärderas som en guide för våra förbättringar.

I vår strävan mot våra uppsatta mål är det en självklarhet att samtliga medarbetare är väl förtrogna med denna policy. Övriga intressenter har tillgång till den via tex vår hemsida.

 

Sponsringspolicy Huddig AB

Huddig AB ser sponsring som en ömsesidig nytta mellan två eller flera parter. Som sponsor kan Huddig lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster – och som motprestation får Huddig AB t ex exponering av företagsnamnet, varumärket eller dess varor och tjänster.

Sponsringsobjekten kan delas in i tre områden: sport, kultur och samhälle. Sponsringen sker primärt på lokalt och regionalt plan, men med syftet att spridas nationellt och internationellt.

Det är viktigt att det finns ett kommersiellt värde och att sponsortagaren har ett starkt varumärke i målgruppen, eller kan erbjuda andra värden som företaget vill ta del av. Utpräglat smala sporter med lågt publikintresse, politiska eller religiösa organisationer kan därför inte prioriteras av Huddig AB.

Kärnvärden för Huddig AB

Vi prioriterar sponsortagare som matchar den bild som Huddig AB vill förmedla till omvärlden.

 • Ledande -Sponsortagare bör befinna sig i elitskiktet och ha stark förankring i regionen.
 • Framtid -Sponsortagaren ska ha väl fungerade barn- och ungdomsverksamhet och sträva efter ungdomsprofil i sponsoravtalen
 • Nytänkande - Det är en fördel om sponsortagaren visar på nytänkande genom sitt utövande eller sättet att presentera samarbetet på.
 • Förtroende - Sponsortagaren ska kommunicera förtroende och ansvarstagande, detta bör stärkas genom långsiktiga avtal och färre punktinsatser.
 • Värdegrund - Sponsortagare ska minst kunna visa upp en tydligt utarbetad värdegrund för verksamheten. Utöver detta är det en fördel om man dessutom har en uttalad och kommunicerad drog-alkoholpolicy.
 • Effektivitet - Sponsortagaren har tydligt uttalande syften och mål med sin verksamhet.

Huddig AB´s sponsring ska

 • Bygga relationer - Ge möjlighet till kundnytta, där event och verksamhet gynnar Huddig AB´s kärnvärden
 • Skapa synlighet - För varumärket Huddig AB.
 • Generera imageöverföring - Med inriktning mot rekrytering och stärkt varumärke.
 • Skapa en lokal förankring - Ge möjligheter att ta vara på sponsortagarens kanaler för möten med kunder och beställare.
 • Främja mångfald - Ge alla möjligheter att delta
 • Primärt inriktas mot - Sport, kultur, samhälle
 • Kategoriseras - Efter utbyte, företags värde ( Guld, Silver, Brons )

 

Ansök om sponsring

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!